• مدیر تحقیق و توسعه
  • عضو و دبیر گروه مصالح بتن
  • مدرس دانشگاه

 

محمد حسین تدین

اطلاعات فردی

 
 

n     ملیت: ایرانی

n     محل تولد: ایران، تهران

n     تاریخ تولد: 29/06/1364

n     تلفن همراه: 5933379-0912

n     رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   

 

تحصیلات

 

n     کارشناسی: مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1382 تا 1386.

n     کارشناسی ارشد: مهندسی عمران، سازه­های دریایی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1386 تا 1388.

n     دکترا تخصصی: مهندسی عمران، سازه­های دریایی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1389 تا 1396.

 

زمینه­های مطالعه

 

دوام بتن، تکنولوژی بتن، مصالح بتن، مهندسی سواحل، سازه­های ساحلی و فراساحلی، مهندسی سازه و ژئوتکنیک دریایی، اجرای سازه‌های بتنی

 

زمینه‌های تحقیقاتی و علاقه‌مندی‌ها

 

تکنولوژی بتن، دوام بتن، مصالح نوین بتن، ترمیم و آب‌بندی سازه‌های بتنی، خوردگی فولاد در محیط دریایی، اجرای انواع قطعات و سازه‌های بتنی

 

تجربیات کاری

 

n     همکار و عضو تهیه راهنما و نرم افزار روش ملی طرح مخلوط بتن (1389-1388)

n     کمک در تهیه آیین نامه کارهای دریایی ایران (1388 تا 1390)

n     کارآموزی در تونل انتقال آب امیرکبیر، تهران (1385)

n     بخش تحقیق و توسعه صنایع شیمی ساختمان آبادگران (1389 تا 1391)

n     مدیر بخش تحقیق و توسعه و مشاور فنی، شرکت آرا بتن اروند (1392 تاکنون)

n     مدیر فنی، شرکت آوید کاوان سینا (1393 تا کنون)

n     سرپرست سایت تحقیقاتی دوام و خوردگی انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران در جزیره قشم (1391 تاکنون)

n     عضو و دبیر گروه مصالح بتن کارگروه تدوین آیین‌نامه بتن ایران (1393 تاکنون)

n     تدریس تکنولوژی بتن و هیدرولیک کانال‌های باز، دانشگاه خوارزمی، تهران (1391)

n     کمک استاد، تکنولوژی بتن پیشرفته، دانشگاه مهر البرز، تهران (1392 تا 1395)

n     کمک استاد، مهندسی تونل سازی و راه سازی دانشکده فنی، دانشگاه تهران (1385)

n     مدرس دوره تکنولوژی بتن، انجمن بتن ایران.

n     تدریس اجرای سازه‌های بتنی، دوام و خرابی بتن، دانشگاه پارس تهران (1394 تاکنون)

n     تدریس تکنولوژی بتن پیشرفته، دانشگاه آزاد، واحد الکترونیکی (1394 تا 1395)

 

پایان‌نامه‌ها

 

کارشناسی ارشد: بررسی ضریب نفوذپذیری گاز در بتن و مقایسه آن با سایر پارامترهای دوام برای ارزیابی کیفی بتن سازه های دریایی

دکترا تخصصی: مدل‌سازی شروع و گسترش خوردگی فولاد در بتن به‌منظور تخمین عمر مفید سازه‌های بتنی در محیط خلیج فارس

 

کتاب‌ها و مقالات مجلات

 

n     هرمز فامیلی، محسن تدین و محمدحسین تدین (ویرایش فنی)، ویژگی‌های بتن، انتشارات ندای آریانا، تهران، 1391

n     ارزیابی دوام بتن (آزمایش‌ها و معیارها) بخش 1 و 2، مجله انجمن بتن ایران، 38 و 39، 1390

n  Effect of Geometric Dimensions on the Transmission Coefficient of Floating Breakwaters (review paper), International Journal of Civil & Structural Engineering, 1(3), 2010.

n  Seismic Response of a Typical Fixed Jacket-Type Offshore Platform (SPD1) under Sea Waves, Open Journal of Marine Science, 1, 36-42, 2011.

n     محاسبه ضریب انتشار یون کلرید و تاثیر یون کلرید اولیه موجود در بتن بر آن، مجله انجمن بتن ایران، 50، 1392

n     مقاومت ویژه الکتریکی بتن: مقایسه دو روش حجمی و هدایت الکتریکی، مجله انجمن بتن ایران، 56، 1393

n     بررسی تاثیر نسبت آب به سیمان و پوزولان متاکائولن بر خوردگی میلگردها در بتن در شرایط پاشش در منطقه خلیج فارس، دو فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بتن، (1) 8، دانشگاه گیلان، 1394

n     مدلسازی عددی غلظت یون کلرید در بتن حاوی متاکائولن واقع در ناحیه جزر و مدی جزیره قشم، مجله انجمن بتن ایران، 59، 1394

n     بررسی بلندمدت نفوذپذیری یون کلرید در آزمونه‌های حاوی متاکائولن در شرایط رویارویی پاششی درجزیره قشم، نشریه علمی پژوهشی مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تبریز، 1395

n  Long-term field study of chloride ingress in concretes containing pozzolans exposed to severe marine tidal zone, Construction & Building Materials, 123, 2016.

 

مقالات کنفرانس

 

n  "Effect of Rebar on Compressive Strength of Concrete Cores", Proceeding of 3rd International Conference on Concrete & Development, BHRC, 2009.

n     "پیشنهاد نفوذپذیری بتن در برابر گاز به عنوان معیاری برای ارزیابی دوام بتن"، اولین کنفرانس انجمن بتن ایران (ICI)، 1388

n  "Study of Effect of Silica Fume on Gas Permeability of Ordinary Portland Cement Concrete", WASET Conference on Civil Engineering, Brazil, 2010.

n  "Gas Permeability of Concrete: a Criterion for Concrete Durability Assessment", WASET Conference on Civil Engineering, Brazil, 2010.

n     نقش سیمان های پر مقاومت در کاهش مصرف سیمان و توسعه پایدار، همایش منطقه‌ای مهندسی عمران، 1391

n     درس‌هایی از ارزیابی خوردگی سازه‌های بتنی در محیط خلیج فارس (سخنرانی کلیدی)، چهاردهمین کنگره ملی خوردگی، انجمن خوردگی ایران، 1392

n     بررسی تاثیر پوزولان متاکائولن بر خوردگی سازه های بتن مسلح در شرایط محیطی جزیره قشم، دومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست، 1392

n     بررسی تاثیر متاکائولن بر غلظت کلر سطحی و ضریب انتشار پذیری یون کلرید در بتن در منطقه خلیج فارس، دومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست، 1392

n     مدل سازی ضریب انتشار یون کلرید در بتن حاوی پوزولان متاکائولن در منطقه پاششی جزیره قشم، ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، انجمن بتن ایران، 1393

n     مقایسه ضریب انتشار یون کلرید در بتن واقع در جزیره قشم با مدل های موجود در ادبیات فنی، ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، انجمن بتن ایران، 1393

n     مقایسه مقاومت الکتریکی و مقاومت الکتریکی پولاریزه بتن مسلح در آزمایش اندازه‌گیری خوردگی به روش گالوانواستاتیک پالس، ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، انجمن بتن ایران، 1393

n     تاثیر شرایط عمل آوری مختلف بر جذب آب تراورس های بتنی، ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، انجمن بتن ایران، 1393

n     تاثیر شرایط عمل آوری مختلف بر مقاومت فشاری تراورسهای بتنی، ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، انجمن بتن ایران، 1393

n     بررسی امکان استفاده از روش تفاضل محدود برای تخمین دوام سازه های بتنی حاوی دوده سیلیس در ناحیه پاشش منطقه خلیج فارس، یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، 1393

n     بررسی بلند مدت تاثیر پوزولان میکروسیلیس بر خوردگی میلگرد در بتن در ناحیه پاشش در منطقه خلیج فارس، یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، 1393

n     مدل سازی ضریب انتشار یون کلرید در بتن حاوی دوده سیلیس در ناحیه جزر و مدی خلیج فارس، یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، 1393

n     درس‌هایی از بررسی خوردگی سازه‌های بتنی در محیط خلیج فارس، کنفرانس بین‌المللی خلیج فارس: بتن پایا، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، 1394

n     مدلسازی فرآیند خوردگی کلریدی میلگرد در بتن، کنفرانس بین‌المللی خلیج فارس: بتن پایا، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، 1394

n     نقش عیار سیمان بر کیفیت بتن در شرایط محیطی خلیج فارس، کنفرانس بین‌المللی خلیج فارس: بتن پایا، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، 1394

 

سایر موارد

n     عضو انجمن بتن ایران (ICI)

n     عضو انجمن بتن آمریکا (ACI)

n     داور مجله  ACI Materials Journal

     

                        

تماس با ما

  آدرس: خیابان شریعتی، خیابان یخچال خیابان شهید فکوریان، پلاک 27 واحد 5

  • تلفن: 26114042 021
  • فکس:  89775648 021
  • پست الکترونیکی: info@arabeton.com

آرابتن اروند

شرکت آرا بتن اروند با هدف تامین نیاز های مهندسی صنعت ساختمان کشور تاسیس شد.  واحد تحقیق و توسعه این شرکت که سالها مشاوره انواع شرکت های دولتی و خصوصی را بعهده داشته است اکنون با تکیه بر دانش فنی مهندسین خود در راستای ارتقا سطح عمرانی کشور فعالیت های خود را آغاز نموده است. این اطمینان به شما داده میشود که تیم حرفه ای این شرکت، بهترین و مناسب ترین مشاوره و محصول را به شما عرضه می نماید.