آب بندی

آب بندی سازه های بتنی

 

????????????????????????????????????

آب بندی  سازه های بتنی

یکی از عملیات های متداول در صنعت عمران، آب بندی سازه های بتنی می باشد. البته روش کار بسته به شرایط بهره برداری سازه متفاوت می باشد.

در سازه های بتنی احداث شده به منظور آب بندی اغلب نیازمند آب بندی کل سطح بتنی یا درزها و شکاف های موجود در بتن می باشد. یکی از حساس ترین مناطق و جاهایی که نشت آب مشاهده می شود درز های اجرایی یا مناطق قطع بتن و محل اتصال دیوار به فنداسیون می باشد.

جهت آب بندی سطوح و با توجه به شرایط بهره برداری می توان از مواد کریستال شونده، اپوکسی، پلی اورتان و پلی اوریا یا مواد پایه نفتی استفاده نمود. البته با توجه به اختلاف قیمت محصولات عنوان شده می بایست محصول متناسب با شرایط سازه انتخاب شود تا طرح علاوه بر پوشش موارد فنی، از نظر اقتصادی نیز توجیه داشته بلاشد.

در محل درزها و شکاف هال بایستی عملیات اجرایی به گونه ای انجام شود تا اتصال بسیار خوبی بین بتن پایه و ماده آب بند برقرار شود در غیر اینصورت از محل اتصال امکان نشت آب وجود خواهد داشت. چنانچه از محل درز یا شکاف نشت آب وجود داشته باشد و عملیات آب بندی بایستی حین نشت آب انجام پذیرد، نیازمند مصالح و مواد خاص به منظور توقف موقت نشت آب می باشد که می توان از پلی اورتان یا مواد پایه سیمانی استفاده نمود. پس از آب بندی موقت می بایست ماده نهایی را که می تواند از نوع پایه سیمانی یا انواع دیگر باشد استفاده نمود.

در برخی ذخیره از مواقع انتخاب ناصحیص ماده آب بندی در دراز مدت می تواند سبب نشت مجدد آب و ترمیم جدید را به دنبال داشته باشد.

بازسازی

اجرای سازه های بتنی آب بند

در برخی از سازه ها آب بند بودن سازه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نظیر این سازه ها را می توان به انواع مخازن آب، زیرزمین ها، پارکینگ ها،… اشاره نمود. شرکت آرا بتن اروند توانایی اجرای بتن های آب بند را دارا می باشد و عدم نشت آب از سازه حین بهره برداری را تضمین می نماید.

اجرای صحیح، انتخاب مصالح مناسب و طرح مناسب و طرح مخلوط مناسب بتن همگی در رسیدن به یک سازه آب بند لازم می باشد.  در بسیاری از مواقع مشاهده شده است یکی از این عوامل در ساخت یک سازه بتنی مورد نظر قرار نگرفته است و این مهم سبب عدم کفایت سازه در مقابل نشت آب را بدنبال داشته است و چه بسا این امر سبب تحمیل هزینه های سنگینی جهت آب بندی سازه شده است.

البته در انتخاب روش آب بند نمودن سازه حین ساخت نیز باید دقت کافی انجام پذیرد. گاهی اوقات با انتخاب روش غلط ضمن هزینه و پرداخت مبالغ زیاد، آب بندی سازه نیز تامین نشده است. مشاهدات زیادی وجود دارد که برخی پروژه ها از روش های بسار گران جهت آب بند نمودن سازه استفاده نموده اند که می توان با هزینه های بسیار کمتر و با روشی متفاوت به شرایط مطلوب رسید.

شرکت آرا بتن اروند علاوه بر تولید محصولات آب بندی، دارای یک تیم اجرایی و نظارتی جهت ساخت، تولید و اجرای بتن های آب بند می باشد. البته شرایط همکاری بر عهده کارفرما می باشد. توصیه می شود از ابتدا تا انتهای فعالیت اجرایی بر عهده این شرکت باشد تا بتوان به نتیجه مطلوب تر رسید.

این شرکت توانسته است با انجام پروژه هایی متعدد در شهر تهران مشکل نشت آب در مناطقی که تراز آب بالا بوده را رفع سازد.