ترمیم و مقاوم سازی

ترمیم سازه های بتنی

تعمیر و نگهداری سازه های بتنی به جهت حساسیت و هزینه های بالای آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متاسفانه تاکنون دستورالعمل واحدی در خصوص تعمیر و نگهداری سازه های بتنی در کشور وجور ندارد. در این خصوص به پیشنهاد گروه مهندس آرابتن اروند کمیته تخصصی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی در انجمن بتن ایران به ریاست جناب آقای دکتر تدین شکل گرفت که این شرکت درکمیته مذکور حضور فعال دارد.

شناسایی خرابیدر این کمیته اساتید دانشگاه و پیمانکاران حضور دارند تا با کمک آنها بتوان دستورالعمل تعمیر و نگهداری سازه های بتنی را تدوین نمود.

به طور کلی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی شامل سه بخش می باشد:
۱. برداشت و تشخیص خرابی
۲. انتخاب مصالح مناسب
۳. اجرای مناسب

شناسایی_خرابی

۱. برداشت و تشخیص خرابی

برداشت ، تشخیص خرابی و تعیین علل به وجود آمدن خرابی از پایه های اصلی عملیات تعمیر و نگهداری می باشد. چنانچه علل خرابی غلط تشخیص داده شود، ادامه مسیر نیز به طور نا صحیح طی شده و در نهایت به یک ترمیم نادرست منجر خواهد شد. لذا افرادی که وظیفه برداشت خرابی ها را برعهده دارند می بایست از تخصص و تجارب کافی برخوردار باشند.

عمل_آوری_

۲. انتخاب مصالح مناسب
عمل آوری پس از برداشت خرابی و تعیین علل به وجود آمدن آن، می بایست مصالح مناسب انتخاب گردد. امروزه با پیشرفت دانش شیمی و پلیمر در صنعت عمران، مصالح متنوعی در دسترس مهندسان وجود دارد. به طور مثال برای پر کردن ترک ها مواد اپوکسی با ویسکوزیته پایین وجود دارد که به راحتی داخل ترک ها نفوذ کرده و اتصال مناسبی بر قرار می گردد. برای ترمیم سطوح قائم نظیر ستون ها و یا زیر دال ها ملات های ترمیمی آماده ای وجود دارد که تحت وزن خود از بتن پایه جدا نشده (البته تا یک ضخامت محدود) و اتصال مناسب میان ملات و بتن پایه را تضمین می کنند. ممکن است برای ترمیم منطقه ای امکان اجرا با دست وجود نداشته باشد و یا تراکم شبکه میلگرد زیاد باشد که در این مواقع استفاد از ملات های خود تراکم مناسب می باشد. البته تمامی ملات های آماده می بایست پس از سخت شدن اتصال مناسب با بتن پایه، عدم جمع شدگی، مقاومت فشاری و خمشی مناسبی را داشته باشند.اجرا
البته موارد مذکور بخش کوچکی از مصالح موجود در امر ترمیم سازه های بتنی می باشد که بسته به شرایط می بایست انتخاب شوند.

اجرا

۳. اجرای مناسب
یکی از مهمترین بخش ها در امر بتن اجرای مناسب می باشد. اگر خرابی به درستی تشخیص داده شود، مصالح مناسب نیز انتخاب گردند ولی اجرای آنها منطبق بر ضوابط نباشد عملا کلیه مراحل پیشین بیهوده می باشد. لذا اکیپ های اجرایی نیز می بایست از افراد آموزش دیده در حوزه ترمیم سازه ها انتخاب گردند.

با توجه به مطالب مذکور گروه مهندسی آرا بتن اروند توانایی ارائه انواع خدمات کارشناسی در حوزه ترمیم سازه ها اعم از تشخیص خرابی، انتخاب مصالح مناسب، نحوه اجرا و … را با تکیه بر تیم مهندسی خود در دپارتمان شیمی و پلیمر و دپارتمان بتن را دارا می باشد.