مشاوره بتن

 

گروه مهندسی آرا بتن اروند با تکیه بر تیم فنی خود توان ارائه انواع خدمات کارشناسی در امور تکنولوژی بتن را دارا می باشد. امروزه به جهت هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری سازه های بتنی، کارشناسان و متخصصان امور تکنولوژی بتن در تلاش هستند از ابتدا شرایط مناسب را در انتخاب مصالح، ساخت بتن، اجرای بتن و … در نظر بگیرند تا در شرایط محیطی بهره برداری، عمر خدمت دهی بتن بر اساس ضوابط طرح باشد.

خدمات کارشناسی بتن  در کنار مباحث فنی می بایست نگاهی به مسائل اقتصادی نیز داشت تا در نهایت بتن ساخته شده از نظر اقتصادی نیز با رعایت کلیه الزامات فنی، مناسب باشد. در برخی موارد مشاهده شده است ضوابطی برای انتخاب مصالح در نظر گرفته شده ولی با توجه به شرایط بهره برداری سازه عملا به چنین محدودیت هایی نیاز نبوده و صرفا منجر به افزایش قیمت تمام شده بتن گردیده است. لذا با توجه به موارد مطرح شده طرح مخلوطی مناسب است که علاوه بر پوشش کلیه الزامات فنی، از نظر اقتصادی نیز بررسی شده باشد. در تهیه طرح مخلوط بتن علاوه بر مائی فنی و اقتصادی مواردی نظیر نحوه حمل، انتقال ، ریختن و عمل آوری بتن می بایست مد نظر باشد. به طور مثال چنانچه نحوه انتقال بتن به وسیله باکت یا پمپ باشد، اسلامپ طرح می تواند متفاوت باشد که این امر می توان در مقدار مصرف یا نوع ماده افزودنی تاثیر گذار باشد.

طرح مخلوط مناسب

به منظور دستیابی به طرح مخلوط مناسب با رعایت الزامات فنی و سائل مالی می بایست موارد زیر مد نظر باشد:

بررسی شرایط بهره برداری سازه
انتخاب منابع قرضه مصالح سنگی مناسب
انتخاب نوع سیمان
تهیه طرح مخلوط مناسب
نحوه ساخت بتن
نحوه انتقال بتن
نوع ریختن و متراکم ساختن بتن
نگهداری و عمل آوری بتن

یک بتن خوب

به منظور دستیابی به یک بتن خوب کلیه موارد فوق می بایست مدنظر قرار گیرد. یکی از موارد بسیار مهم که در برخی از موارد مورد کم توجهی قرار می گیرد، عمل آوری بتن می باشد. چنانچه همه موارد فوق با نهایت دقت مورد نظر و اجرا قرار گیرد ولی بتن پس از ریختن به طور مناسب عمل آوری نگردد، شرایط و الزامات مورد نظر طراح می تواند تامین نگردد. به عنوان مثال چنانچه بتنی با در نظر گرفتن کلیه الزامات ساخته شود ولی عمل آوری آن به درستی انجان نشودف نسبت به بتنی که با نسبت آب به سیمان بالاتری ساخته شده ولی به درستی عمل آوری آن صورت پذیرفته است، در آزمایش های دوام عملکرد ضعیف تری در مقایسه با بتن با نسبت آب به سیمان بالاتر داشته باشد.

علاوه بر موارد فوق واحد تحقیق و توسعه شرکت آرا بتن اروند توان ارائه طرح مخلوط انواع بتن های خاص ( بتن خودتراکم، بتن غلطکی، بتن پسش آکنده و …) را دارا می باشد.