مقالات

بخش ۷: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – قسمت دوم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها)

بخش ۷: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – قسمت دوم)

 

استاندارد ASTM C1157

این استاندارد، با عنوان مشخصات عملکردی سیمان‌های هیدرولیکی استاندارد نسبتا جدیدتری محسوب می‌شود.

در این استاندارد، مشخصات عملکردی ۶ نوع سیمان با کاربرد عمومی و ویژه بدون هیچ محدودیتی بر روی مشخصات شیمیایی، ترکیبات و ریزی سیمان، ارائه شده است.

در این استاندارد، طبقه‌بندی سیمان‌ها از قرار زیر می‌باشد:

سیمان نوع GU: سیمان با کاربرد عمومی؛ برای نتایج آزمایش‌های عملکردی حداکثر تغییرطول اتوکلاو، حداقل و حداکثر زمان گیرش اولیه (روش ویکا)، حداکثر مقدار هوای ملات، حداقل مقاومت فشاری ۳، ۷ و ۲۸ روزه، و حداکثر انبساط ملات در آب، محدودیت الزامی وجود دارد.

سیمان نوع HE: سیمان با مقاومت اولیه زیاد؛ همانند سیمان با کاربرد عمومی می‌باشد با این تفاوت که حداقل مقاومت فشاری در سنین ۱ و ۳ روز برای آن تعیین شده است.

سیمان نوع MS: سیمان با مقاومت متوسط در برابر سولفات؛ محدودیت‌ها همانند سیمان با کاربرد عمومی می‌باشد با این تفاوت که حداقل مقاومت فشاری در سنین ۳ و ۷ روز برای آن تعیین شده است. در ضمن محدودیت حداکثر انبساط ۶ ماهه در برابر سولفات نیز اضافه شده است.

سیمان نوع HS: سیمان با مقاومت زیاد در برابر سولفات؛ محدودیت‌ها همانند سیمان با کاربرد عمومی می‌باشد با این تفاوت که محدودیت حداکثر انبساط ۶ ماهه و ۱ ساله در برابر سولفات نیز اضافه شده است.

سیمان نوع MH: سیمان با گرمازایی متوسط؛ محدودیت‌ها همانند سیمان با کاربرد عمومی می‌باشد با این تفاوت که حداقل مقاومت فشاری در سنین ۳ و ۷ روز برای آن تعیین شده است. در ضمن محدودیت حداکثر گرمای هیدراته‌شدن ۳ روزه نیز اضافه شده است.

سیمان نوع LH: سیمان با گرمازایی کم؛ محدودیت‌ها همانند سیمان با کاربرد عمومی می‌باشد با این تفاوت که حداقل مقاومت فشاری در سنین ۷ و ۲۸ روز برای آن تعیین شده است. در ضمن محدودیت حداکثر گرمای هیدراته‌شدن ۳ و ۷ روزه نیز اضافه شده است.

در بخش محدودیت‌های اختیاری، حداقل و حداکثر میزان هوای ملات (در صورت حباب‌زا بودن سیمان)، حداکثر انبساط ۱۴ و ۵۶ روزه برای سیمان با واکنش‌زایی کم در برابر سنگدانه‌ها، حداقل درصد نفوذ نهایی برای زمان گیرش کاذب، و حداقل مقاومت فشاری ۲۸ روزه ملات، نیز مطرح شده است.

در ادامه، جدول مشخصات اختیاری و الزامی این استاندارد مشاهده می‌گردد:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *