بخش ۱۲: سیمان پرتلند (آزمایش‌های سیمان – قسمت سوم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش ۱۲: سیمان پرتلند (آزمایش‌های سیمان – قسمت سوم)   ریزی سیمان (Cement Fineness) سیمان مانند هر ماده دیگر، اگر ریزتر آسیاب شود، سریع‌تر در آب حل یا با آن ترکیب می‌شود زیرا سطح ویژه (جانبی) آن بیشتر و سطح آبخور آن زیادتر می‌گردد. هرچه سیمان […]

بخش ۱۱: سیمان پرتلند (آزمایش‌های سیمان – قسمت دوم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش ۱۱: سیمان پرتلند (آزمایش‌های سیمان – قسمت دوم)   زمان گیرش زمان گیرش اعم از اولیه یا نهایی یک ویژگی کنترلی فیزیکی اجباری عملکردی محسوب می‌گردد. اصولا پس از تهیه خمیر نرمال طبق استاندارد مربوطه، آزمایش زمان گیرش بر روی این خمیر نرمال انجام می‌شود. […]

بخش ۱۰: سیمان پرتلند (آزمایش‌های سیمان – قسمت اول)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش ۱۰: سیمان پرتلند (آزمایش‌های سیمان – قسمت اول)   همانطور که در استانداردهای سیمان مشاهده شد، برای تعیین مقادیر ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی سیمان، نیاز به انجام آزمایش‌هایی می‌باشد. از جمله مهم‌ترین این آزمایش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود. – ترکیبات شیمیایی سیمان [تعیین […]

بخش ۹: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – قسمت چهارم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش ۹: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – قسمت چهارم)   استاندارد سیمان پرتلند در ایران در حال حاضر دو استاندارد ملی ۳۸۹ و ۱-۱۷۵۱۸ در ایران به عنوان استانداردهای سیمان پرتلند وجود دارد. استاندارد ۳۸۹ ایران این استاندارد شباهت زیادی با استاندارد ASTM […]

بخش ۸: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – قسمت سوم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش ۸: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – قسمت سوم)   استاندارد EN 197-1 در استاندارد EN 197-1 اروپا که برای سیمان‌های رایج مطرح شده است، پنج دسته اصلی مشخص شده است که دسته اول آن به سیمان‌های پرتلند اختصاص دارد اما تقسیم‌بندی خاصی […]

بخش ۷: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – قسمت دوم)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش ۷: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – قسمت دوم)   استاندارد ASTM C1157 این استاندارد، با عنوان مشخصات عملکردی سیمان‌های هیدرولیکی استاندارد نسبتا جدیدتری محسوب می‌شود. در این استاندارد، مشخصات عملکردی ۶ نوع سیمان با کاربرد عمومی و ویژه بدون هیچ محدودیتی بر […]

بخش ۶: سیمان پرتلند (طبقه‌بندی سیمان در استانداردهای مختلف – بخش اول)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها)   استاندارد ASTM C150 در این استاندارد، سیمان‌های پرتلند پنج‌گانه به همراه ۴ نوع سیمان حباب‌زا و سیمان با گرمازایی کنترل‌شده، در مجموع ۱۰ نوع سیمان معرفی شده است. در این استاندارد، طبقه‌بندی سیمان‌ها از قرار زیر می‌باشد: سیمان پرتلند نوع I: سیمان پرتلند معمولی با […]

بخش ۵: سیمان پرتلند (ویژگی‌ها و خواص سیمان، تاریخچه استانداردسازی سیمان)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش ۵: سیمان پرتلند (ویژگی‌ها و خواص سیمان، تاریخچه استانداردسازی سیمان)   ویژگی‌های سیمان ویژگی‌های سیمان می‌تواند از نقطه نظرهای مختلف تقسیم‌بندی شود: شیمیایی و فیزیکی کنترلی و غیرکنترلی عملکردی و غیرعملکردی اجباری و اختیاری   تفاوت ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی روشن است. بطور مثال، مقدار […]

سیمان پرتلند (خواص و اثرات سایر اجزای سیمان)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش ۴: سیمان پرتلند (خواص و اثرات سایر اجزای سیمان)   قلیایی‌های سیمان قلیایی‌های سیمان اکسید سدیم (Na۲O) و اکسید پتاسیم (K۲O) می‌باشند. هر ماده‌ای که خاصیت قلیایی داشته باشد (مانند اکسید کلسیم، اکسید منیزیم، اکسید لیتیم و …) را قلیایی‌های سیمان نمی‌نامند. قلیایی معادل (Alkali […]

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش ۳: سیمان پرتلند (خواص و اثرات ترکیبات اصلی)

بتن (اجزای تشکیل دهنده، ویژگی‌ها، طرح مخلوط، انواع، آزمایش‌ها) بخش ۳: سیمان پرتلند (خواص و اثرات ترکیبات اصلی)   از آنجا که کیفیت ترکیبات اصلی (Main Compounds) با یکدیگر متفاوت است، تغییرات آنها در سیمان باعث تغییر در کیفیت می‌شود و سیمان‌هایی متفاوت حاصل می‌گردد. در جدول زیر تفاوت‌های عمده ترکیبات اصلی در خمیر سیمان […]