آزاد راه تهران شمال

مشخصات پروژه

نام پروژه : قطعه C آزاد راه تهران شمال
کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
مشاور کارفرما: شرکت آبادگران مارگون
پیمانکار: شرکت دی

خلاصه پروژه

 • اجرای لاینیک تونل به طول ۷ کیلومتر با حجم بیش از۸۰ هزار متر مکعب بتن ریزی
 • اجرای دیوار حایل با حجم بیش از ۲۰ هزار متر مکعب
 • اجرای بتن پاشی با حجم بیش از ۴۰۰ هزار متر مربع
 • خاکبرداری و اجرای ترانشه
 • حجم کل بتن ریزی بیش از۱۲۰ هزار متر مکعب

محصولات و خدمات ارائه شده

 • روان ساز بتن ABA – L10
 • فوق روان ساز بتن DEGASET AX 5909
 • زودگیر بتن ABA – AC 10
 • ملات ترمیمی تزیینی ABARM 20
 • ملات ترمیمی تزیینی ABARM30
 • ملات ترمیمی ABARM40
 • انجام کنترل کیفیت بتن