سیلوی یکصد هزار تنی گندم گرمسار

مشخصات پروژه

نام پروژه : سیلوی یکصد هزار تنی گندم گرمسار
کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی
مشاور کارفرما: شرکت تهران برکلی
پیمانکار: شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی
پیمانکار: شرکت توسعه سیلوها

خلاصه پروژه

  • – سیلوی گندم گرمسار به ظرفیت گنجایش یکصد هزا تن
  • – حجم عملیات بتنی بیش از ۶۰ هزار متر مکعب
  • – اجرا با قالب لغزنده

محصولات و خدمات ارائه شده

  • – فوق روان سازبتن با نام تجاری DEUASET AX-5909
  • – فوق روان ساز بتن با نام تجاری ABA-LI3
  • – روان ساز بتن با نام تجاری ABA-L10
  • – کروت بیس پلیت ABA-GR10
  • – تهیه طرح مخلوط در فصول گرم وسرد