مقاوم سازی ۱۵۰۰ پل راه آهن

مشخصات پروژه

نام پروژه : مقاوم سازی ۱۵۰۰ پل راه آهن
کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور سازیان
پیمانکارEPC: شرکت خاک و سنگ

خلاصه پروژه

  • ترمیم پل های طاق سنگی
  • ترمیم پل های بتنی
  • مقاوم سازی پل های طاق سنگی به روش تزریق دوغاب
  • مقاوم سازی پل های بتنی به روش تسمه کشی
  • افزایش ارتقاع متر قرنیزها و کاشت میلگرد

محصولات و خدمات ارائه شده

– ملات ترمیمیABA-RM20
– ملات ترمیمی ABA-RM40
– ماده عمل آوریABA- CA20
– خدمات کارشناسی در خصوص انتخاب مصالح