نیروگاه تابان یزد

مشخصات پروژه

نام پروژه : نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد
کارفرما: شرکت مپنا
مشاور کارفرما: شرکت قدس نیرو
پیمانکارEPC: شرکت توسعه سیلوها

خلاصه پروژه

  • احداث واحد کولینگ نیروگاه

محصولات و خدمات ارائه شده

– روان ساز بتن : ABA-Degaset AX5909