نیروگاه شیروان

مشخصات پروژه

نام پروژه: نیروگاه شیروان
کارفرما: شرکت مپنا
مشاور کارفرما: شرکت مشانیر
پیمانکار: شرکت توسعه سیلوها

خلاصه پروژه

  • نیروگاه ۱۳۵۰مگاواتی سیکل ترکیبی
  • دارای سه برج خنک کن
  • حجم عملیات بتن ریزی ۱۰ هزار متر مکعب
  • نوع قالب، بالارونده (CLIMBING)

محصولات و خدمات ارائه شده

  • فوق روان ساز ABAPC30
  • فوق روان ساز DEGASET AX5909
  • فوق روان ساز DEGASET AX5977
  • خدمات کارشناسی تهیه طرح مخلوط بتن