پروژه اسکله خدماتی، صادراتی تمبک

مشخصات پروژه

  • تعمیر و نظارت بر ترمیم کیسون های اسکله خدماتی، صادراتی تمبک
  • کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس
  • پیمانکار: بخش خصوصی
  • .مشاور: شرکت هندسه پارس

خلاصه پروژه

  • تعمیر و نظارت بر ترمیم کیسون های اسکله خدماتی، صادراتی تمبک

محصولات و خدمات ارائه شده

  • ABA-RM20
  • ABA-RM40
  • ABA-BA10
  • ABA-CA10