پروژه اسکله کانتینری بوشهر

مشخصات پروژه

  • کارفرما: سازمان بنادر و کشتیرانی
  • پیمانکار: شرکت دی
  • مشاور: شرکت تدبیر ساحل

محصولات و خدمات ارائه شده

  •  ABA-DEGASET AX 5909