پروژه برج های کیو خرم آباد

مشخصات پروژه

  • احداث برج دوقلو کیو خرم آباد
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • پیمانکار: شرکت دبله

محصولات و خدمات ارائه شده

مواد افزودنی مصرف شده: ABA-DEGASET AX 5909