پروژه نیروگاه چابهار

مشخصات پروژه

پروژه نیروگاه چابهار

  • نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
  • کارفرما: شرکت مپنا
  • پیمانکار: شرکت نصب نیرو

خلاصه پروژه

  • حجم بتن ریزی ۲۰ هزار متر مکعب

محصولات و خدمات ارائه شده

  • ABA-SF20