نمایش 1–36 از 51 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

ARABrace NC10 روان‌ملات سیمانی کاشت میلگرد

ARAFloor LC12 ملات خودتراز آب‌بند پایه سیمانی

ARAGrout GC10 روان ملات (گروت) آماده پایه سیمانی

ARAMix AC10 افزودنی زودگیرکننده و زودسخت‌کننده بتن و ملات (بدون کلرید)

ARAMix AC11 افزودنی زودگیرکننده و زودسخت‌کننده بتن و ملات (بدون کلرید)

ARAMix AC20 افزودنی زودگیرکننده و زودسخت‌کننده بتن و ملات

ARAMix AE10 افزودنی حباب‌زا (حباب هواساز)

ARAMix DF10 افزودنی حباب زدای بتن و ملات

ARAMix EX10 افزودنی منبسط‌کننده بتن و ملات

ARAMix EX11 افزودنی منبسط‌کننده و فوق‌روان‌کننده بتن و ملات

ARAMix FS10 زودگیر مایع برای بتن پاششی (بدون کلرید)

ARAMix FS11 زودگیر مایع برای بتن پاششی (بدون قلیایی و بدون کلرید)

ARAMix FS20 زودگیر پودری برای بتن پاششی (بدون کلرید)

ARAMix FS21 زودگیر پودری برای بتن پاششی (بدون قلیایی و بدون کلرید)

ARAMix FS22 زودگیر پودری برای بتن پاششی (بدون کلرید)

ARAMix IC10 افزودنی کاهنده زمان عمل‌آوری قطعات پیش‌ساخته بتنی

ARAMix L10 افزودنی پودری روان‌کننده/کاهنده آب بتن و ملات (بدون کلرید)

ARAMix L20 افزودنی روان‌کننده/کاهنده آب بتن و ملات (بدون کلرید)

ARAMix MS10 افزودنی پودری فوق‌روان‌کننده بر پایه ملامین سولفونات

ARAMix MS20 افزودنی فوق‌روان‌کننده بر پایه ملامین سولفونات

ARAMix MS30 افزودنی فوق‌روان‌کننده اصلاح‌شده بر پایه ملامین سولفونات

ARAMix NS10 افزودنی پودری فوق‌روان‌کننده بر پایه نفتالین سولفونات

ARAMix NS20 افزودنی فوق‌روان‌کننده بر پایه نفتالین سولفونات

ARAMix NS30 افزودنی فوق‌روان‌کننده اصلاح‌شده بر پایه نفتالین سولفونات

ARAMix PA7700 فوق‌روان‌کننده بر پایه پلی‌کربوکسیلات زود سخت‌کننده

ARAMix PA7750 فوق‌روان‌کننده بر پایه پلی‌کربوکسیلات

ARAMix PA8000 فوق‌روان‌کننده بر پایه پلی‌کربوکسیلات

ARAMix PA8001 رزین پلیمری ساخت قطعات پیش‌ساخته بتنی

ARAMix PA8002 رزین پلیمری ساخت قطعات پیش‌ساخته گچی

ARAMix PR2000 فوق‌روان‌کننده اصلاح شده بر پایه پلی‌کربوکسیلات با حفظ روانی زیاد

ARAMix PR2020 فوق‌روان‌کننده اصلاح شده بر پایه پلی‌کربوکسیلات با حفظ روانی زیاد

ARAMix PR2050 فوق‌روان‌کننده اصلاح شده بر پایه پلی‌کربوکسیلات با حفظ روانی زیاد

ARAMix PX5800 فوق‌روان‌کننده بر پایه پلی‌کربوکسیلات با حفظ روانی زیاد

ARAMix PX5800 فوق‌روان‌کننده بر پایه پلی‌کربوکسیلات با حفظ روانی زیاد

ARAMix PX5909 فوق‌روان‌کننده بر پایه پلی‌کربوکسیلات با حفظ روانی زیاد

ARAMix PX6100 فوق‌روان‌کننده بر پایه پلی‌کربوکسیلات