نمایش 1–12 از 51 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

ARAFloor LC12 ملات خودتراز آب‌بند پایه سیمانی

ملات ARAFloor LC12، یک ملات پایه سیمانی حاوی الیاف، سنگدانه سیلیسی و افزودنی‌های معدنی، شیمیایی و پلیمری ، در دو نوع ریزدانه و درشت‌دانه است که برای حذف ناصافی‌ها و آسیب‌های سطحی با خواص خودترازی و بدون جمع‌شدگی می‌باشد.

ARAGrout GC10 روان ملات (گروت) آماده پایه سیمانی

روان ملات ARAGrout GC10، یک گروت آماده حاوی سنگدانه‌های سیلیسی با حداکثر اندازه 2 تا 10 میلی‌متر با خواص روانی مناسب، آب‌بند، بدون جمع‌شدگی و با انبساط مهار شده می‌باشد.

ARAMix AC10 افزودنی زودگیرکننده و زودسخت‌کننده بتن و ملات (بدون کلرید)

افزودنی زودگیرکننده بتن ARAMix AC10 سرعت واکنش‌های هیدراته‌شدن بتن را افزایش می‌دهد و منجر به کسب سریع‌تر مقاومت می‌گردد.

ARAMix AC11 افزودنی زودگیرکننده و زودسخت‌کننده بتن و ملات (بدون کلرید)

افزودنی زودگیرکننده و زودسخت‌کننده بدون یون کلرید بتن و ملات ARAMix AC11، سرعت واکنش‌های هیدراته‌شدن سیمان را افزایش می‌دهد و منجر به کسب سریع‌تر مقاومت بتن، ملات، دوغاب و مخلوط‌های سیمانی و کاهش زمان گیرش می‌گردد.

ARAMix AC20 افزودنی زودگیرکننده و زودسخت‌کننده بتن و ملات

افزودنی زودگیرکننده و زودسخت‌کننده بتن و ملات غیرمسلح ARAMix AC20، سرعت واکنش‌های هیدراته‌شدن سیمان را افزایش می‌دهد و منجر به کسب سریع‌تر مقاومت بتن، ملات، دوغاب و مخلوط‌های سیمانی و کاهش زمان گیرش می‌گردد.

ARAMix AE10 افزودنی حباب‌زا (حباب هواساز)

افزودنی حباب‌زا ARAMix AE10، توانایی ایجاد حباب‌های بسیار ریز، منظم و پایدار را در توده خمیر سیمان بتن، ملات، دوغاب و مخلوط‌های سیمانی را دارد.

ARAMix DF10 افزودنی حباب زدای بتن و ملات

افزودنی حباب‌زدای ARAMix DF10، یک ضد حباب غیر سیلیکونی برای استفاده در بتن و ملات می‌باشد که توانایی کاهش حباب‌های ایجاد شده در مخلوط‌های سیمانی را دارا می‌باشد.

ARAMix EX10 افزودنی منبسط‌کننده بتن و ملات

افزودنی منبسط‌کننده ARAMix EX10، با ایجاد خاصیت منبسط‌کنندگی می‌تواند جمع‌شدگی بتن و ملات را کاهش داده و حتی باعث انبساط گردد. در این محصول، این خواص با ایجاد حباب‌های هوا ایجاد می‌گردد.

ARAMix EX11 افزودنی منبسط‌کننده و فوق‌روان‌کننده بتن و ملات

افزودنی منبسط‌کننده ARAMix EX11، با ایجاد خاصیت منبسط‌کنندگی می‌تواند جمع‌شدگی بتن و ملات را کاهش داده و حتی باعث انبساط گردد، و همچنین روانی و کارایی آن را بهبود بخشد. در این محصول، خاصیت انبساط‌زایی با ایجاد حباب‌های هوا ایجاد می‌گردد.

ARAMix FS10 زودگیر مایع برای بتن پاششی (بدون کلرید)

افزودنی مایع زودگیرکننده ARAMix FS10، توانایی کاهش شدید زمان گیرش بتن پاششی را دارا می‌باشد.

ARAMix FS11 زودگیر مایع برای بتن پاششی (بدون قلیایی و بدون کلرید)

افزودنی مایع زودگیرکننده ARAMix FS11، برای اجرای بتن پاششی، توانایی کاهش شدید زمان گیرش بتن پاششی را دارا می‌باشد. این محصول برای حذف خطرات زیست محیطی استفاده از زودگیرهای قلیایی، فاقد هرگونه ماده قلیایی می‌باشد.