ARAMix EX10 افزودنی منبسط‌کننده بتن و ملات

ARAMix EX10 افزودنی منبسط‌کننده بتن و ملات

4/5

افزودنی منبسط‌کننده ARAMix EX10، با ایجاد خاصیت منبسط‌کنندگی می‌تواند جمع‌شدگی بتن و ملات را کاهش داده و حتی باعث انبساط گردد. در این محصول، این خواص با ایجاد حباب‌های هوا ایجاد می‌گردد.

توضیحات

کاربردها

افزودنی منبسط‌کننده ARAMix EX10 برای ساخت گروت و بتن‌های بدون جمع‌شدگی جهت پر کردن فضاهای خالی و زیر صفحات ستون، پر کردن اطراف مهارها، کابل‌ها و بولت‌ها، استفاده در ملات و بتن‌های تعمیری و هرگونه مخلوط سیمانی که نیاز به کاهش جمع‌شدگی و یا حتی انبساط داشته باشد، بکار می‌رود.

مقدار مصرف

میزان مصرف ARAMix EX10 برای ایجاد مقدار انبساط معین، باید با آزمایش به‌دست آید. به‌عنوان راهنمایی اولیه میزان مصرف 05/0 تا 5/0 درصد وزن مواد سیمانی توصیه می‌گردد.

مقدار انبساط تولید شده به عوامل مختلف محیطی و شرایط ساخت، اجرا، حمل و ریختن مخلوط وابسته می‌باشد. قابل ذکر است که قدرت انبساط‌زایی این محصول در دمای °C 20، دو برابر انبساط‌زایی در دمای °C 5 می‌باشد.

روش مصرف

این محصول، در زمان ساخت بتن یا ملات، به میزان لازم اضافه گردد. واکنش‌های انبساط‌زای این محصول بلافاصله پس از تماس با رطوبت آغاز می‌گردد.

نحوه نگهداری

در محیط خشک، سرپوشیده و داخل ظرف دربسته نگهداری گردد.

تحت شرایط صحیح نگهداری و در بسته‌بندی اولیه، تا 12 ماه پس از تولید قابل مصرف می‌باشد.

بسته بندی

بسته kg 1، kg 5 و kg 25

پشتیبانی فنی

شرکت آرا بتن اروند، در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می‌باشد.

سازگاری

در صورت نیاز به مصرف همزمان با سایر افزودنی‌ها، حتما با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس گرفته شود.

استاندارد

عملکرد این محصول در مخلوط‌های سیمانی با روش‌های استاندارد ASTM C827 یا ISIRI 14201 قابل اندازه‌گیری می‌باشد.

ویژگی‌های فنی

نوع محصول: پودر

رنگ: خاکستری

جرم مخصوص انبوهی (kg/L): 6/1

مقدار کلرید: ناچیز (کمتر از 1/0 درصد)

با ما همراه باشید...