ARAMix FS21 زودگیر پودری برای بتن پاششی (بدون قلیایی و بدون کلرید)

ARAMix FS21 زودگیر پودری برای بتن پاششی (بدون قلیایی و بدون کلرید)

4/5

افزودنی پودری زودگیرکننده ARAMix FS21، برای اجرای بتن پاششی به روش خشک، توانایی کاهش شدید زمان گیرش بتن پاششی را دارا می‌باشد. این محصول برای حذف خطرات زیست محیطی استفاده از زودگیرهای قلیایی، فاقد هرگونه ماده قلیایی می‌باشد.

توضیحات

کاربردها

در اجرای بتن پاششی به روش خشک، برای کاهش بازگشت و ریزش مصالح، نیاز به استفاده از افزودنی زودگیرکننده ARAMix FS21 می‌باشد. این افزودنی را می‌توان برای اجرای بتن پاششی به روش خشک جهت پایداری سطوح شیبدار، سطح داخلی تونل حفاری شده، لایه نهایی پوشش تونل، تعمیر و غیره استفاده نمود.

از مزایای ARAMix FS21، فاقد کلرید بودن آن برای بتن مسلح و فاقد قلیایی بودن برای مسائل زیست محیطی می‌باشد. زودگیر بودن این محصول امکان استفاده از آن برای جلوگیری از نشت آب، اجرای بتن در سطوح قائم و سقف، و دستیابی به مقاومت مناسب در زمان کوتاه را فراهم می‌سازد.

مقدار مصرف

میزان مصرف ARAMix FS21 به مقدار 3 تا 8 درصد وزن مواد سیمانی توصیه می‌شود. میزان مصرف با توجه به شرایط محل اجرا، طرح مخلوط و آزمایش‌های آزمایشگاهی به دست می‌آید.

روش مصرف

افزودنی ARAMix FS21 در اجرای بتن پاششی به روش خشک، باید به خوبی با مواد خشک مخلوط شود. در اولین تماس با رطوبت، واکنش با آب آغاز می‌گردد.

نحوه نگهداری

در محیط خشک، سرپوشیده و داخل ظرف دربسته نگهداری گردد.

تحت شرایط صحیح نگهداری و در بسته‌بندی اولیه، تا 24 ماه پس از تولید قابل مصرف می‌باشد.

بسته بندی

کیسه kg 20 و kg 1000

پشتیبانی فنی

شرکت آرا بتن اروند، در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می‌باشد.

سازگاری

در صورت نیاز به مصرف همزمان با سایر افزودنی‌ها، حتما با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس گرفته شود.

استاندارد

این محصول با استاندارد ISIRI 2930-5 (جدول 2) و همچنین استاندارد EN 934-5 (جدول 2) مطابقت دارد.

ویژگی‌های فنی

نوع محصول: پودر

رنگ: سفید

جرم مخصوص انبوهی (kg/L): 05/0 ± 80/0

pH (محلول 2%): 5/0 ± 5/3

مقدار کلرید: ناچیز (کمتر از 1/0 درصد)

با ما همراه باشید...