ARAMix RS11 افزودنی حفظ روانی و کندگیرکننده بتن و ملات

ARAMix RS11 افزودنی حفظ روانی و کندگیرکننده بتن و ملات

4/5

افزودنی ARAMix RS11، افزودنی حفظ روانی و کندگیرکننده آلی از افزودنی‌های بتن و ملات می‌باشد که با کاهش سرعت واکنش‌های هیدراته‌شدن سیمان، توانایی ایجاد خاصیت حفظ اسلامپ و تاخیر در زمان گیرش را ایجاد می‌نماید.

توضیحات

کاربردها

از افزودنی ARAMix RS11 می‌توان در انواع ملات‌ها و بتن‌های مسلح و غیرمسلح استفاده نمود. با استفاده از این افزودنی، به‌علت کاهش سرعت هیدراته‌شدن سیمان، کارایی بتن در طول حمل و بتن‌ریزی بویژه در هوای گرم حفظ می‌گردد و احتمال ایجاد درز سرد کاهش می‌یابد. در ضمن با استفاده از این افزودنی، سرعت گرمازایی واکنش‌های سیمان کاهش پیدا می‌کند.

از این محصول در بتن‌ریزی‌های حجیم، بتن‌های با حمل طولانی، بتن‌ریزی به روش قالب لغزنده و غیره بطور گسترده استفاده می‌گردد.

مقدار مصرف

میزان مصرف ARAMix RS11 به مقدار 15/0 تا 5/0 درصد وزن مواد سیمانی توصیه می‌شود. میزان مصرف با توجه به شرایط اجرا، طرح مخلوط و آزمایش‌های آزمایشگاهی به دست می‌آید.

روش مصرف

افزودنی ARAMix RS11 همزمان با آب یا پس از افزودن تمامی اجزا به مخلوط اضافه گردد. تاثیر بهتر آن زمانی است که ابتدا حدود 80 درصد آب به بتن اضافه شده باشد. دقت گردد که این افزودنی پس از اختلاط، به‌طور یکنواخت در تمامی مخلوط پخش شود. این محصول مستقیم به مصالح خشک بویژه سیمان اضافه نگردد.

نحوه نگهداری

در محل سرپوشیده، دمای °C (5 تا 40)، دور از تابش مستقیم نور آفتاب، و داخل بسته‌بندی نگهداری گردد.

تحت شرایط صحیح نگهداری و در بسته‌بندی اولیه، تا 12 ماه پس از تولید قابل مصرف می‌باشد.

بسته بندی

گالن kg 25 / بشکه kg 250 / مخزن kg 1200

پشتیبانی فنی

شرکت آرا بتن اروند، در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می‌باشد.

سازگاری

در صورت نیاز به مصرف همزمان با سایر افزودنی‌ها، حتما با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس گرفته شود.

 

استاندارد

این محصول با استاندارد ASTM C494: Type B و استانداردهای ISIRI 2930-2 (جدول 8) و EN 934-2 (جدول 8) مطابقت دارد.

ویژگی‌های فنی

نوع محصول: مایع

رنگ: بی‌رنگ تا زرد کم‌رنگ

جرم مخصوص (kg/L): 03/0 ± 14/1

pH: 1 ± 8

مقدار کلرید: ناچیز (کمتر از 1/0 درصد)

مقدار قلیایی: کمتر از 5 درصد

با ما همراه باشید...