ARAMix WP11 آب‌بند کننده آب گریز بتن و ملات

ARAMix WP11 آب‌بند کننده آب گریز بتن و ملات

4/5

افزودنی ARAMix WP11، آب‌بند کننده آب گریز آلی بتن و ملات می‌باشد که با تشکیل لایه‌های نامحلول و آب گریز بر روی دیواره حفرات و خلل و فرج داخل بتن، نفوذپذیری بتن را کاهش می‌دهد.

توضیحات

کاربردها

آب‌بندکننده آب گریز ARAMix WP11 را می‌توان برای هر قطعه و سازه بتنی که نیازمند آب‌بندی باشد، استفاده نمود. این محصول در مصارف زیاد تا فشار آب bar 14 می‌تواند مقاوم می‌باشد. اما در مصارف کم توانایی آب بندی در فشار هیدرواستاتیک را ندارد. توصیه می‌شود از این محصول در بتن‌هایی با نسبت آب به سیمان کمتر از 5/0 استفاده گردد.

در ضمن این ماده دارای خاصیت بازدارندگی خوردگی نیز می‌باشد.

از این محصول می‌توان در مخازن آب شرب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سازه‌های نگهدارنده آب، مخازن فاضلاب، دیوارهای حائل، سدها، تونل‌ها، سازه‌های زیرزمینی، پارکینگ‌ها، شمع‌ها، پی‌ها، چاله‌های آسانسور، قطعات پیش‌ساخته و یا هر سازه‌ای که نیازمند آب‌بندی باشد، استفاده کرد.

مقدار مصرف

میزان مصرف ARAMix WP11 به مقدار 5/0 تا 3 درصد وزن مواد سیمانی برای نسبت آب به مواد سیمانی کمتر یا مساوی 45/0 و به میزان 7/0 تا 4 درصد وزن مواد سیمانی برای نسبت آب به مواد سیمانی بیشتر از 45/0 توصیه می‌شود. میزان مصرف با توجه به شرایط محل اجرا، طرح مخلوط و آزمایش‌های آزمایشگاهی به دست می‌آید.

روش مصرف

افزودنی ARAMix WP11 همزمان با آب یا پس از افزودن تمامی اجزا به مخلوط اضافه گردد. دقت گردد که این افزودنی پس از اختلاط، به‌طور یکنواخت در تمامی مخلوط پخش شود. هرگز این محصول مستقیما به مصالح خشک بویژه سیمان اضافه نگردد.

واکنش‌های موثر این محصول در دمای °C (5 تا 30) اتفاق می‌افتد.

نحوه نگهداری

در محل سرپوشیده، دمای بیش از °C 15، دور از تابش مستقیم نور آفتاب و داخل بسته‌بندی نگهداری گردد.

تحت شرایط صحیح نگهداری و در بسته‌بندی اولیه، تا 12 ماه پس از تولید قابل مصرف می‌باشد.

بسته بندی

گالن kg 18 / بشکه kg 190 / مخزن kg 1000

پشتیبانی فنی

شرکت آرا بتن اروند، در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می‌باشد.

سازگاری

در صورت نیاز به مصرف همزمان با سایر افزودنی‌ها، حتما با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس گرفته شود.

استاندارد

این محصول را می‌توان با آزمایش‌های جذب آب 30 دقیقه مطابق روش BS 1881:122 و عمق نفوذ آب تحت فشار مطابق EN 12390-8 ارزیابی نمود.

ویژگی‌های فنی

نوع محصول: مایع

رنگ: بی‌رنگ تا زرد کم‌رنگ

جرم مخصوص (kg/L): 03/0 ± 86/0

مقدار کلرید: ناچیز (کمتر از 1/0 درصد)

با ما همراه باشید...