ARAMix WP20 آب‌بند کننده و نم‌بندکننده کریستال‌ساز بتن و ملات

ARAMix WP20 آب‌بند کننده و نم‌بندکننده کریستال‌ساز بتن و ملات

4/5

افزودنی ARAMix WP20، آب‌بند کننده و نم‌بندکننده غیر آلی بتن و ملات می‌باشد که در واکنش با ترکیبات خمیر سیمان، با تشکیل کریستال نامحلول در آب، حفرات و خلل و فرج داخل بتن و ملات را مسدود می‌نماید.

توضیحات

کاربردها

آب‌بندکننده کریستال‌ساز ARAMix WP20 را می‌توان برای هر قطعه و سازه بتنی که نیازمند آب‌بندی باشد، استفاده نمود. این محصول خاصیت خود ترمیمی ترک‌های ایستا تا عرض µm 400 دارد و در برابر فشار منفی و مثبت آب تا bar 14 مقاوم می‌باشد. توصیه می‌شود از این محصول در بتن و ملات‌هایی با نسبت آب به سیمان کمتر از 55/0 استفاده گردد.

بسته به نوع بتن یا ملات، امکان شوره‌زدگی سطح نهایی وجود دارد. در ضمن این ماده دارای خاصیت زودگیرکنندگی نیز می‌باشد.

از این محصول می‌توان در سازه‌های ساحلی و فراساحلی، مخازن آب شرب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سازه‌های نگهدارنده آب، مخازن فاضلاب، دیوارهای حائل، سدها، تونل‌ها، سازه‌های زیرزمینی، پارکینگ‌ها، شمع‌ها، پی‌ها، چاله‌های آسانسور، قطعات پیش‌ساخته و یا هر سازه‌ای که نیازمند آب‌بندی باشد، استفاده کرد.

مقدار مصرف

میزان مصرف ARAMix WP20 به مقدار 75/0 تا 2 درصد وزن مواد سیمانی برای نسبت آب به مواد سیمانی کمتر یا مساوی 45/0 و به میزان 1 تا 3 درصد وزن مواد سیمانی برای نسبت آب به مواد سیمانی بیشتر از 45/0 توصیه می‌شود. میزان مصرف با توجه به شرایط محل اجرا، طرح مخلوط و آزمایش‌های آزمایشگاهی به دست می‌آید.

روش مصرف

افزودنی ARAMix WP20 همزمان با آب یا پس از افزودن تمامی اجزا به مخلوط اضافه گردد. دقت گردد که این افزودنی پس از اختلاط، به‌طور یکنواخت در تمامی مخلوط پخش شود. هرگز این محصول مستقیما به مصالح خشک بویژه سیمان اضافه نگردد.

واکنش‌های موثر این محصول در دمای حداقل °C 8 اتفاق می‌افتد.

در صورت مشاهده ایجاد کریستال در بسته‌بندی مخصوصا در دماهای کم، قبل از مصرف حتما کاملا هم‌زده شود.

نحوه نگهداری

در محل سرپوشیده، دمای بیش از °C 5، دور از تابش مستقیم نور آفتاب و داخل بسته‌بندی نگهداری گردد.

تحت شرایط صحیح نگهداری و در بسته‌بندی اولیه، تا 24 ماه پس از تولید قابل مصرف می‌باشد.

بسته بندی

گالن kg 25 / بشکه kg 250 / مخزن kg 1200

پشتیبانی فنی

شرکت آرا بتن اروند، در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می‌باشد.

سازگاری

در صورت نیاز به مصرف همزمان با سایر افزودنی‌ها، حتما با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس گرفته شود.

استاندارد

این محصول را می‌توان با آزمایش‌های جذب آب 30 دقیقه مطابق روش BS 1881:122 و عمق نفوذ آب تحت فشار مطابق EN 12390-8 ارزیابی نمود.

ویژگی‌های فنی

نوع محصول: مایع

رنگ: بی‌رنگ تا زرد کم‌رنگ

جرم مخصوص (kg/L): 03/0 ± 25/1

pH: 1 ± 12

مقدار کلرید: ناچیز (کمتر از 1/0 درصد)

با ما همراه باشید...