ARASpare EPT رقیق‌کننده (تینر) اپوکسی

ARASpare EPT رقیق‌کننده (تینر) اپوکسی

4/5

رقیق‌کننده ARASpare EPT، یک حلال فرآوری شده بر پایه مخلوط انواع حلال می‌باشد که به منظور دستیابی به گرانروی مناسب محصولات اپوکسی حلال‌دار یا شستشوی تجهیزات و ظروف آماده‌سازی و اجرای انواع محصولات اپوکسی استفاده می‌گردد.

توضیحات

کاربردها

رقیق‌کننده اپوکسی ARASpare EPT، برای رقیق کردن یا کاهش گرانروی (لزجت) اپوکسی‌های حلال‌دار و محصولات حاوی آن، و همچنین به عنوان حلال برای شستشوی تجهیزات و ظروف آماده‌سازی، اعمال و اجرای انواع محصولات اپوکسی استفاده می‌شود.

مقدار مصرف

میزان مصرف رقیق‌کننده اپوکسی به روش اعمال، فشار اعمال، نوع محصول و غیره وابسته است. پیشنهاد می‌شود حداکثر میزان مصرف به 10 درصد محدود گردد.

روش مصرف

ابتدا محصول حاوی اپوکسی حلال‌دار طبق روش ساخت مربوطه، ساخته شود. سپس رقیق‌کننده ARASpare EPT به میزان لازم به محصول آماده شده اضافه گردد و تا یکنواخت شدن مخلوط، خوب هم زده شود تا آماده اعمال و اجرا گردد.

به منظور شستشوی تجهیزات و ظروف، پیشنهاد می‌شود میزان کافی داخل تجهیزات و ظروف ریخته شود و با دستمال مناسب، محصول اپوکسی از تجهیزات و ظروف جدا گردد. در افشانه‌ها چند نوبت این محصول پاشیده شود و برای تجهیزات اجرای دستی، مدتی وسیله در رقیق‌کننده قرار گیرد و سپس تمیز گردد. از هر روش جایگزین مناسب دیگر نیز می‌توان برای شستشو استفاده نمود.

توصیه می‌شود دمای استفاده از این محصول حداکثر °C 35 باشد.

وجود تهویه مناسب و استفاده از ماسک و دستکش هنگام استفاده شدیدا توصیه می‌گردد.

نحوه نگهداری

در محل سرپوشیده، دمای °C (5 تا 20)، دور از آتش، رطوبت، جریان الکتریکی، و تابش مستقیم نور آفتاب، و داخل بسته‌بندی نگهداری گردد.

تحت شرایط صحیح نگهداری و در بسته‌بندی اولیه، تا 60 ماه پس از تولید قابل مصرف می‌باشد.

بسته بندی

ظروف L 1 و L 4

پشتیبانی فنی

شرکت آرا بتن اروند، در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می‌باشد.

ویژگی‌های فنی

نوع محصول: مایع شفاف مایل به زرد

جرم مخصوص (kg/L): 03/0 ± 80/0

با ما همراه باشید...