ARASpare RA10 رهاساز قالب بتن بر پایه روغن‌های معدنی

ARASpare RA10 رهاساز قالب بتن بر پایه روغن‌های معدنی

4/5

رهاساز (روغن) قالب ARASpare RA10، محصولی بر پایه روغن‌های معدنی تصفیه شده می‌باشد و شامل افزودنی‌هایی برای جلوگیری از حبس هوا و سهولت جدا شدن قالب از بتن است.

این روغن قالب، قابلیت مخلوط شدن با آب را دارا می‌باشد.

توضیحات

کاربردها

رهاساز قالب ARASpare RA10، به خاطر خواص ناشی از افزودنی‌های موجود در آن، علاوه بر سهولت جدا شدن بتن از قالب‌های چوبی، فلزی و پلیمری، مانع حبس هوا بین بتن و قالب و چسبیدن ذرات سیمان به قالب می‌گردد. این روغن قالب، بر روی سطح بتن ایجاد لکه نمی‌کند و بر خواص بتن در تماس با قالب اثر منفی ندارد.

از این روغن قالب می‌توان برای قالب‌های مورد استفاده در عمل‌آوری معمولی یا تسریع شده (دمای زیاد) استفاده نمود.

این روغن قالب را می‌توان برای قالب‌های لغزنده، قالب سطوح نمایان بتنی، قالب قطعات پیش‌ساخته و سایر قالب‌ها استفاده نمود.

با توجه به قابلیت مخلوط شدن این رهاساز قالب با آب، امکان کاهش مصرف و همچنین پخش یکنواخت‌تر و نازک‌تر روغن بر سطح قالب فراهم شده است.

مقدار مصرف

هر لیتر (معادل kg 85/0) رهاساز قالب ARASpare RA10 می‌تواند حدود m2 (25 تا 75) از سطح قالب را بپوشاند. میزان دقیق پوشش‌دهی سطح به عوامل مختلفی از جمله بافت و شکل سطح قالب و نحوه اعمال رهاساز بستگی دارد.

روش مصرف

برای اعمال ARASpare RA10، ابتدا سطح قالب تمیز گردد (برای قالب چوبی نو، ابتدا یک لایه برای جذب اعمال شود)، سپس با استفاده از قلم‌مو، غلتک، پارچه یا افشانه بر سطح قالب اعمال شود. دقت گردد که لایه نازکی از رهاساز بر روی سطح قالب اعمال شود و در صورت تجمع روغن در گوشه‌های قالب، روغن اضافی خارج گردد.

وجود لایه ضخیم روغن و یا تجمع آن در گوشه‌های قالب می‌تواند به تاخیر در گیرش بتن آن محل یا تغییر رنگ آن منجر شود.

این رهاساز قالب نیازی به رقیق‌سازی و مخلوط شدن با آب ندارد. اما در صورت نیاز (پخش یکنواخت‌تر و نازک‌تر) می‌توان آن را با هر نسبتی با آب مخلوط نمود.

نحوه نگهداری

در محل سرپوشیده، دمای °C (5 تا 40)، دور از تابش مستقیم نور آفتاب و داخل بسته‌بندی نگهداری گردد.

تحت شرایط صحیح نگهداری و در بسته‌بندی اولیه، تا 24 ماه پس از تولید قابل مصرف می‌باشد.

بسته بندی

گالن L 20 / بشکه L 220

پشتیبانی فنی

شرکت آرا بتن اروند، در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می‌باشد.

ویژگی‌های فنی

نوع محصول: مایع با لزجت کم

رنگ: قهوه‌ای روشن

جرم مخصوص (kg/L): 02/0 ± 85/0

با ما همراه باشید...